นำทีมโดยนางอุบลวรรณ เข็มเพชร นายกเทศบาลเวียงลอ พร้อมทีมงาน ขอขอบคุณทุก ๆ ท่านค่ะ

โดยนางอุบลวรรณ เข็มเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเวียงลอ
มอบหมายทีมงานกองช่างตรวจซ่อมและให้บริการด้านงานต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลเวียงลอ 08.00-17.00 น (23 ส.ค. 2560)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

หน้าแรก ถัดไป

 

นางอุบลวรรณ เข็มเพชร
นายกเทศบาลเวียงลอ

 
free web counter